ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน เลขาธิการ สปส. ย้ำ ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยา นี้ ด่วน

25 สิงหาคม 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินสมทบคืน

เลขาธิการ สปส. ย้ำ ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ก่อน 8 กันยา นี้ ด่วน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ คิดเป็นเงิน จำนวน 402,289,546 บาท และพบผู้ประกันตน จำนวน 250,508 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย นายบุญสงค์ มีความห่วงใย พร้อมย้ำไปถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด เช่น บัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชี ให้ไปติดต่อธนาคารด่วน สำหรับท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำต่อไปว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก ไม่ต้องกังวลสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มยังไม่ได้รับเงินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 นี้แน่นอน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน